top of page

רעש תמידי באוזניים: הפגיעה של עובד אל על

חשיפה ארוכת שנים למנועי מטוסים גרמה לאיש החברה ל"טנטון" – רעש בלתי פוסק באוזן. חרף התנגדות הביטוח הלאומי, הוא הוכר כנפגע עבודה

פורסם באתר Ynet בתאריך 15/08/2015

בתום מאבק משפטי ארוך קיבל לאחרונה בית הדין הארצי לעבודה את תביעתו של עובד לשעבר של חברת התעופה "אל על", שביקש להכיר בנזק שנגרם לאוזניו אחרי שנים של עבודה תחת רעש המטוסים. בניגוד לטענת הביטוח הלאומי, הסכים בית הדין שהעובד סובל מ"טנטון" – רעש תמידי באוזניים – ויש להכיר בכך כ"פגיעת עבודה".

התובע, כיום בן 70, שימש קצין מבצעים באל על. ב-2008 הכיר הביטוח לאומי בליקוי השמיעה שממנו הוא סובל כפגיעת עבודה, אולם לא קיבל את טענתו כי מדובר גם ב"טנטון" (רעש תמידי באוזניים), המזכה בתוספת גמלה.
 
הביטוח הלאומי נימק זאת בכך שהעובד לא עומד בתנאים הקבועים בחוק, בהם פגיעה בכושר השמיעה, תיעוד ברשומה רפואית מזמן העבודה בדבר חשיפה לרעש המזיק, ורישום של פניות חוזרות ונשנות לטיפול רפואי.

העובד, שהאמין כי עמד בכל התנאים, פנה לבית הדין האזורי לעבודה אך תביעתו נדחתה, וב-2012 הוא הגיש על כך ערעור לבית הדין הארצי. לטענתו הוא כן התלונן לאורך השנים על תופעת הטנטון. הוא סבר שפנייתו הראשונה, ב-1999, מצביעה על אמינות תלונתו, והוסיף שב-2008 הגיש ארבע תלונות נוספות.
 
מנגד טען הביטוח הלאומי כי אין לקבל את פנייתו של המערער מ-1999, שכן מאז ובמשך כ-9 שנים הוא לא התלונן על הבעיה, מה גם שפניותיו הבאות לרופא היו לאחר שהפסיק לעבוד בסביבת עבודה רועשת, ונראה שעשה זאת במטרה לעמוד בתנאי התביעה בלבד, ולא מתוך כוונה אמיתית לקבל טיפול.

תלונה אמיתית
השופטת יעל אנגלברג שהם דחתה את טענת המוסד שלפיה תלונתו הראשונה של התובע אינה רלוונטית. לשיטתה, מטופלים רבים המבקשים פתרון לבעיית הטנטון מתייאשים לאחר שהרופאים מספרים להם כי אין טיפול לבעיה זו, ולא ממשיכים לפנות לטיפול.
 
באשר לפניות מ-2008 הבהירה השופטת כי הן אמנם נעשו לאחר סיום עבודתו של המערער בסביבה רועשת, אלא שהעובדה שהפנייה הראשונה בסדרה זו נערכה לפני שהמערער פנה לייעוץ משפטי משקפת תלונה אמיתית. מה גם שתיעוד הרישום הרפואי מעלה שגם במהלכה המערער התלונן על כך שהוא סובל מהטנטון מזה מספר שנים.

מכאן, ובהתאם לפסיקה קודמת בתחום, קבעה השופטת אנגלברג כי קיומן של שתי הפניות האלה מספיק כדי לעמוד בתנאי החוק, ומשכך הורתה לביטוח לאומי להכיר בטנטון שממנו סובל המערער כ"פגיעה בעבודה". ביטוח לאומי ישלם למערער הוצאות משפט של 4,000 שקל.

נשיא בית המשפט, השופט יגאל פליטמן וסגנית הנשיא השופטת ורדה וירט-לבנה הצטרפו לפסק הדין.

bottom of page