top of page

מה קורה כשמבוטח מסרב לאשר לחברת הביטוח לשלם פיצוי לניזוק?

הפניקס לא הסכימה לשלם פיצויים לנהגת שרכבה נפגע בתאונת דרכים, בטענה שהמבוטח שלה אינו מאשר לה לשלם אותם. ביהמ"ש קבע: הנהג והפניקס ישלמו פיצויים ביחד ולחוד

פורסם באתר כלכליסט בתאריך 15/08/2015

בתאונה שארעה במאי 2014, נהג מונית שנסע ברחוב הכרמל בראשון לציון, התנגש ברכבה של נהגת מכונית פרטית. בין נהג המונית לנהג הייתה החלפת האשמות הדדית, כאשר נהג מונית טען שהנהגת אשמה כי עצרה "עצירה פתאומית".
חברת הביטוח של הנהגת, "שלמה תחבורה", חשבה אחרת, והגישה תביעה לפיצוי של 13,875 שקלים לבית משפט השלום בתל אביב נגד נהג המונית וחברת הביטוח שלו, הפניקס.

מחומר הראיות התקבלה תמונה לפיה נהג המונית הוא האחראי הבלעדי לתאונה ומכאן התמקד הדיון בשאלת הנזק לרכב – כאשר הנהג טען כי כלל לא נגרם נזק לרכבה של הנהגת.
 
הפניקס תמכה בדברי הנהג, אך ביום הדיון שינתה את גרסתה, והסבירה כי אף על פי שהיא סבורה שהנהגת זכאית לפיצוי, היא לא שילמה לה פיצויים בעקבות סירובו של הנהג.
 
לשיטתה, על פי חוק הביטוח, יש למבוטח זכות להתנגד לתשלום פיצויים לצד שלישי, ואילו הייתה מפרה את רצונו, לא הייתה זכאית לגבות ממנו דמי השתתפות עצמית. הפניקס הוסיפה כי ככל שתתקבל התביעה, אין מקום לחייב אותה בהוצאות התובעת אלא רק את הנהג, שכפה עליה בעקשנותו להשתתף בהליך המשפטי.

למבוטח אין זכות וטו
הרשם הבכיר אבי כהן אישר שנהג המונית אחראי לתאונה וציין לחובתו את העובדה שעזב את זירת התאונה מבלי למסור את פרטיו, מה שאילץ נהג אחר שנכח באירוע לפנות למשטרה ולמסור דיווח על הפרטים. בנוסף, מתשובותיו של נהג המונית התקבל הרושם לפיו הסיבה לכך שהתנגד לתשלום פיצוי נבעה מרצונו להתחמק מתשלום דמי ההשתתפות העצמית.
בשלב הזה הרשם עצר והבהיר: למבוטח אין זכות וטו להתנגד ולמנוע מחברת הביטוח תשלום פיצויים. הרשם גם תמה מדוע חברת הביטוח בחרה להעניק לנהג זכות סירוב ללא כל צידוק ענייני, ואף הציגה תחילה עמדה מטעה לפיה היא תומכת בטענתו הראשונית כי אינו אחראי לתאונה. עמדה שלאחר מכן חזרה בה.
 
התוצאה שהתקבלה הייתה שהרשם הבכיר כהן קיבל את התביעה, והורה לנהג המונית ולפניקס לשלם לתובעת את הפיצוי עבור נזקי הרכב: 17,654 שקל בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. ואולם, הרשם לא שתק והבהיר לנהג שסרבנותו העיקשת וחסרת תום הלב שמנעה מהתובעת את הפיצוי המגיע לה הביאה לקיומו של הליך סרק יקר ומיותר. ועל כן, מעבר לפיצוי הוא גם חייב אותו לשלם לתובעת עוד 2,500 שקל עבור שכ"ט עו"ד, מעבר לזה שכבר חויב בו.

• ב"כ התובעת: עו"ד אורית משה
 
• ב"כ הנתבעים: עו"ד אסף ריטרבנד

bottom of page