top of page

אסון ורסאי: בעלי האולם יקבלו כספים מהביטוח

קריסת האולם שגרמה למותם של 23 בני אדם עדיין נידונה בבתי משפט. אחרי 14 שנה קבע המחוזי כי חברת "הראל" חייבת לשלם תגמולי ביטוח

פורסם באתר Ynet בתאריך 19/05/2015

14 שנה אחרי אסון ורסאי , שבו נהרגו 23 בני אדם ומאות נפצעו, כמה מהמחלוקות עדיין נדונות בבתי המשפט, בהן סוגיית הכיסוי הביטוחי. השבוע קבע בית המשפט המחוזי בירושלים שחברת "הראל", המבטחת של האולם, צריכה לשלם תגמולים לבעלי המקום, אברהם עדי ואפרים אדיב. לאורך ההליך המשפטי התעקשה חברת הביטוח שהגורם המכריע לקריסת הרצפה היה הבנייה בשיטת "פל-קל", ולכן לא מדובר ב"תאונה בלתי צפויה", אולם בית המשפט חלק עליה. גובה התגמולים טרם נקבע.

בעקבות האסון הורשעו רוב מנהלי האולם בעבירות של גרימת מוות ברשלנות וחבלה ברשלנות. ב-2004 דחתה "הראל" את דרישתם של הבעלים לשיפוי על הנזקים בטענה שהאירוע אינו מכוסה על פי פוליסת הביטוח שלהם. משכך הגישו מנהלי האולם תביעה בבית המשפט המחוזי בירושלים על סך יותר מ-7 מיליון שקל בגין נזקים למבנה, לתכולה, אובדן רווחים וביטוח שבר מכני.
 
השופט משה סובל ניסה להביא את הצדדים לפשרה אך "הראל" דחתה את הצעותיו, ומכאן נדרשה החלטה בשאלת הכיסוי הביטוחי. לצורך הדיון הסכימו הצדדים שהתמוטטות המבנה נבעה פגמים שהיו טבועים בו קודם לכן, בצירוף עומס המשקל שנגרם בעת ריקוד של כ-300 עד 400 אנשים ברחבה.

טענתם הבסיסית של מנהלי האולם היא שמדובר ב"אירוע תאונתי ובלתי צפוי" שהתרחש עקב "התפוצצות", הנמנית על הסיכונים המכוסים בפוליסה. לשיטתם, אף שהתמוטטות רצפת האולם נבעה כפי שהוסכם מפגמים במבנה, הקריסה היא בכל זאת אירוע תאונתי, משום שהתרחשותו אירעה בנקודת זמן מסוימת ובשטח מסוים וקטן יחסית.
 
"הראל" טענה מנגד כי קריסת רצפת האולם אינה "אירוע תאונתי ובלתי צפוי", אלא אירוע שהתפתח בצורה הדרגתית כתוצאה מהקמת המבנה בשיטת ה"פל-קל", שהתבררה כשיטה כושלת. לטענתה מדובר היה ב"התמוטטות מבנה" – סיכון שאינו מופיע ברשימה.

לא צפוי
בהחלטה ארוכה ומקיפה קבע השופט סובל שהפוליסה מעניקה כיסוי לנזקים משום שלעמדתו התובעים הוכיחו כי התמוטטות רצפת האולם הייתה אירוע בלתי צפוי. הוא הבהיר שאי אפשר לומר שהתמוטטות הרצפה הייתה נגרמת בוודאות רק בשל שיטת ה"פל-קל".
 
לאחר סקירה היסטורית של תולדות המילה "התפוצצות" בהקשרים שונים הכריע השופט סובל לטובת התובעים. לטעמו, מכיוון שהמונח "התפוצצות" לא הוגדר בפוליסה, יש לפרש אותו באופן רחב, מעבר לפרשנות המילולית הפשוטה, לטובת המבוטח ובהתאם לציפיותיו הסבירות.

בסופו של דבר נקבע כי הפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי לנזקים שנגרמו עקב האירוע למבנה ולתכולה, וכן לאובדן רווחים. מנגד, הפוליסה אינה מעניקה כיסוי ביטוחי לשבר מכני, לנוכח הסתייגות מפורשת בפוליסה, שבה צוין כי הביטוח לשבר מכני אינו מכסה נזק הנגרם עקב התמוטטות מבנה.

עוד נקבע כי "הראל" תודיע תוך 30 יום מהו גובה הנזק שבו היא מכירה לצורך פרקי הפוליסה של ביטוח מבנה, תכולה ואובדן רווחים.

bottom of page